Revenge of the Iron-Fist Maiden

italian_2p_revenge_of_the_iron_fist_maiden_SD16901_B.jpg
italian_2p_revenge_of_the_iron_fist_maiden_SD16901_B.jpg

Revenge of the Iron-Fist Maiden

119.00

CLASSIC, CULT & EXPLOITATION

(Taiwan, 1972) aka Gai Shi Quan, Deadly Fists d. Fei-Chien Wu with Pin Chiang, Chia-Lin Sun, Yuan Yi, Chin-Feng Wang, Yeh Tien, Chien Tsao.

Italian 4F Manifesto F 2-Panel 55 x 78” FINE Artist: TINO ALLER

$119

Add To Cart