DISCOUNT AUTOMATIC AT CHECKOUTInfra-Man US 1 SHEET

Regular price $175.00

Shipping calculated at checkout.

(Hong Kong, 1975)       aka Zhong Guo Chao Ren, Super Inframan        d. Shan Hua       with Danny Lee, Terry Liu, Hsieh Wang, Man-Tzu Yuan, Dana, Bruce Le, Yang Chiang, Wen-Wei Lin, Wei Lu, Lu Sheng, Fanny Leung.

US 1 Sheet       F       27 x 41"       FINE       Artist:  BASIL GOGOS       

$175